Naknade

Naknade

Za izvršenje spot posla, OSRB prodavaču i kupcu zaračunava po 0,5% naknade (uvećane za pripadajući iznos PDV-a), na ukupnu kunsku vrijednost izvršenog posla.

Za izvršenje terminskog posla, OSRB prodavaču i kupcu zaračunava po 0,5% naknade (uvećane za pripadajući iznos PDV-a), na ukupnu kunsku vrijednost izvršenog posla.